Aylık arşivler: Ocak 2017

Kocaeli Boşanma Avukatı

Kocaeli Aile(Boşanma) Hukuku ve Avukatlık Hizmetleri
Aile Hukuku, Toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi hukuksal kurallar bakımından inceleyen bir hukuk dalıdır. Bazı hükümleri bakımından özel hukuka ait özellikleri, bazı hükümleri bakımından kamu hukukuna ait özellikleri içeren bir hukuk dalıdır. Aile Hukuku’nun en önemli alt başlığı tabii ki de boşanmadır. Bu nedenle Boşanma Hukuku olarak da tanımlanmaktadır. Fakat Aile Hukuku sadece boşanmaya ait hükümleri içermemektedir. Başta çocukların velayet durumları, evlilik aşamasında hakimin müdahalesini gerektirebilecek konuları, mal rejimlerini, ve kanuna aykırı olmayacak şekilde evlilik sözleşmelerini de içeren bir hukuk dalıdır. Büromuz, başta boşanma davaları olmak üzere, velayetin kısıtlanması/kaldırılması, maddi-manevi tazminat ve nafaka, evlilik sözleşmeleri gibi bir çok konuda müvekkillerine faydacı hizmetler vermektedir.

Kocaeli Boşanma Hukuk Davaları ve Avukatlık İhtiyaçlarınız Bizi Arayak Kesin Çözüme Kavuşturabilirsiniz.

Kocaeli Nafaka Avukatı

Nafaka, boşanma durumunda bireylerin hayat standardının düşmesinin önüne geçilmek veya velayeti almayan kişinin, çocuğun giderlerini karşılaması adına her ay ödenen paradır. Boşanmalarda nafaka istenebilmesinin belirli koşulları vardır. Alınmak istenilen nafaka türüne göre bireyler bu şartları yerine getirmiş olmalıdır. Nafaka alabilir miyim diyen bireylerin öncelikle hangi nafaka türlerini alabileceğini belirtmek isteriz. 3 türlü nafaka bulunur. Boşanma davası sürerken, hayatın idame ettirilebilmesi için tedbir nafakası, çocuğun velayetini alan bireyin çocuğun masraflarını karşılayabilmesi için alacağı iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) ve boşanma sonrası yoksulluğa düşecek kişi için ödenmesi gereken yoksulluk nafakası olmak üzere 3 farklı nafaka türü talep edilebilmektedir.

Tedbir Amaçlı Nafaka Alabilir Miyim
Tedbir nafakası boşanma davası sürerken istenilen ve boşanma sürecinde eşlerden geliri olmayanın diğer eşe ödeyeceği nafaka türü olmaktadır. Boşanma davası açan kişi bu süreçte tedbir nafakası talep edebilmektedir. Hakim tedbir nafakası talep eden bireyin bu talebini inceleyerek tedbir nafakasına hükmeder.

Geçim Sağlanması Amacıyla Nafaka Alabilir Miyim
Boşanma sonrası geçim sağlanabilmesi için karşı taraftan yoksulluk nafakası talep edilebilir. Fakat geçim nafakası alınabilmesinin belirli koşulları bulunur. Buna göre nafaka alabilir miyim diyen bireylerin yoksulluk nafakası alabilmesi için boşanmayı getiren olayları üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha kusurlu olan kişiler nafaka talep edememektedirler. Bazen boşanmayı getiren olaylarda hakim iki tarafın da eşit kusura sahip olduklarına hükmedebilmektedir. Bu durumlarda da yoksulluk nafakası istenebilir. Yoksulluk nafakası almak isteyen bireyler açısından eşinin çalışmaması ya da parasının olmaması nafaka bağlanmayacağı anlamına gelmez. Hakim belirli bir miktar nafakaya hükmetmektedir. Çalışmayan eşten nafaka alınabilir fakat ödeme gücü olmayacağından dolayı bu nafaka birikebilir. Biriken nafaka ilerde ödeme gücüne sahip olunması durumunda toplu olarak alınabilir.

Çocuk İçin Nafaka Alabilir Miyim
İştirak nafakası olarak adlandırılan bu nafaka türünde velayeti alan kişi çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması adına karşı taraftan nafaka talep edebilir. Yoksulluk nafakasında olduğu gibi bu nafaka türünde kusur oranına bakılmaz. İştirak nafakası almak isteyen birey alacağı nafakayı yalnızca çocuğun ihtiyaçları için almaktadır. Bu ihtiyaçlar okul giderleri, giyecek ve yiyecek giderleri gibi farklı ihtiyaçlar olabilir. Çocuk için nakafa alabilir miyim diyen bireyler birden fazla çocuğun velayetine sahip ise her çocuk için ayrı nafaka alabilir. Çocuk bakım nafakası diğer adıyla iştirak nafakası çocuğun 18 yaşına gelmesi ile birlikte kesilir. Eğer çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa, örneğin üniversiteye gidiyorsa çocuk bakım nafakası devam eder.

Kocaeli Vergi Avukatı

Kocaeli vergi avukatı olarak hizmet veren deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.
Kocaeli Vergi Avukatlarımızdan Profesyonel Çözümler
Kocaeli vergi avukatı Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.
Büromuz vergi hukuku alanında uzman vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkilerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Kocaeli Gayrimenkul Avukatı

Kocaeli Gayrimenkul Hukuk ve Avukatlık Bürosu gayrimenkul, İnşaat ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Kocali Gayrimenkul Hukuk Bürosu, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Kocaeli Miras Avukatı

Kocaeli Miras Hukuk ve Avukatlık Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Veraset ilamı alınması
Vasiyetname düzenlenmesi
Vasiyetnamenin iptali
Tenkis davası açılması
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
Mirasçılık belgesinin iptali davası
Mirasın reddi davası açılması
Muris muvazaası davaları açılması
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

Kocaeli Tazminat Avukatı

Kocaeli Tazminat davaları Türk hukukunda farklı hukuk dallarında ve farklı kanunlarda dağınık olarak düzenlenmiş bu da tazminat davalarında çeşitliliğe sebep olmuştur. Türk Hukukundaki başlıca tazminat davaları şunlardır:
Boşanma Maddi Tazminat Davası
Boşanma Manevi Tazminat Davası
Kıdem Tazminatı Davası
İş Kazası Tazminat Davası
İşe Başlatmama Tazminat Davası
Haksız Tutuklanma Tazminat Davası
Trafik Kazası Tazminat Davası
Tıbbi Hata (Malpraktis) Tazminat Davası
Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası
Haksız Fiil Tazminat Davası
Markaya Tecavüz Maddi Tazminat Davası
Markaya Tecavüz Manevi Tazminat Davası
Marka İtibar Tazminatı Davası
Nişanlanma Maddi Tazminat Davası
Nişanlanma Manevi Tazminat Davası

Kocaeli Ceza Avukatı

Kocaeli Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Kocaeli ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Kocaeli Ağır Ceza Avukatı

Kocaeli Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Kocaeli ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..